Energie Efficiëntie NL

Project beschrijving

Waarom is energie-efficiëntie zo belangrijk ?

Het energievraagstuk is ongetwijfeld één van dé grote onderwerpen van vandaag. We worden geconfronteerd met een stijgende vraag naar energie op wereldschaal, een toename van de wereldbevolking, een beperkte voorraad aan fossiele brandstoffen en de noodzaak om een ommekeer te realiseren in de uitstoot voor broeikasgassen die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde.

Bovendien spelen voor vele grondstoffen ook (geo)politieke factoren die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld olie en aardgas een wispelturig prijsverloop kennen en de bevoorrading ervan onzeker is. Fossiele brandstoffen — aardolie, steenkool en aardgas — zijn goed voor ongeveer 80% van het energiegebruik van de EU. Een groot deel van deze grondstoffen komt van buiten de EU en dat aandeel neemt nog steeds toe. Voor olie en gas is de EU nu reeds voor meer dan de helft afhankelijk van niet-EU landen.

Project details

Client: Energie Efficiëntie NL

Tags: Internet advies, Webdesign

View Project
Back to Top